Okyanus
http://okyanus.anatolianrock.com
Okyanus'tan video
 
 Ana Sayfa
 Grup Hakkında
 Grup Elemanları
 Demolarımız
 Videolarımız
 Repertuarımız
 Fotoğraf Albümü
 Forum
 Linkler
 Bize Ulaşın
 
 
Akıl ne işe yarar?

Sayfamızda yayınladığımız ve takipçi arkadaşlarımızın teveccüh gösterip oy kullandıkları anketlerin, yanda resmi görülen genel kurul tarafından, gene yanda resmi görülen koşullarda değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan durumları özet halinde yayınlamaya devam ediyoruz.

Anket 4: Akıl ne işe yarar?

Katlımcıların %61,5i birey olmaya seçeneğine oy göndermiştir. Bundan başka, %15,4ü kız tavlamaya, %7,7si erkek tavlamaya, yine %7,7si para kazanmaya ve kalan %7,7si de hayırlı evlat olmaya seçeneklerini değerlendirmiştir. Tüm bunlara karşılık, ders çalışmaya seçeneğine oy veren çıkmamıştır. Buna göre sonuç:

Aklın ders çalışmaya yaradığını düşünenler %0
Aklın para kazanmaya yaradığını düşünenler %7,7
Aklın hayırlı evlat olmaya yaradığını düşünenler %7,7
Aklın erkek tavlamaya yaradığını düşünenler %7,7
Aklın kız tavlamaya yaradığını düşünenler %15,4
Aklın birey olmaya yaradığını düşünenler %61,5


Kız tavlamaya ve erkek tavlamaya seçeneklerini birlikte düşündüğümüzde, katılımcıların %15,4ünün aklı cinsel edimle ilişkilendirdikleri anlaşılmaktadır. Bundan başka, para kazanmaya+erkek tavlamaya+kız tavlamaya seçeneklerini “bireysel alan” ve ders çalışmak+hayırlı evlat olmak+birey olmak seçeneklerini de “toplumsal alan”olarak değerlendirdiğimizde çıkan sonuç şöyledir.

Aklı, kendi ile ilgili kullanılacak bir değer olarak algılayanlar %30,8
(para kazanmaya + kız tavlamaya + erkek tavlamaya seçeneklerinin toplamı)

Aklı, toplumuyla ilgili kullanılacak bir değer olarak algılayanlar %69,2
(hayırlı evlat olmaya + birey olmaya seçeneklerinin toplamı)


Kuşkusuz, katılımcıların birey olmaktan ne anladığı bilinememekle beraber, birey olmanın, kişinin kendisi ile ilgili olduğu da düşünülebilir. Farklı bir açıdan bakıldığında hayırlı evlat olmaya çalışmanın, kendini tamamlayan birey olmaya çalışmanın taban tabana zıttı olduğu da düşünülebilir. Buradan hareketle, kız tavlamaya+erkek tavlamaya+para kazanmaya+hayırlı evlat olmaya seçeneklerini “eksik algı alanı”, buna karşılık, birey olmaya seçeneğini de “tam algı alanı” olarak değerlendirirsek, karşımıza şöyle de bir sonuç çıkmaktadır:

Aklı kullanma yönünde bilinçli bir algıya sahip olanlar %61,5
(birey olmaya seçeneği)

Aklı kullanma yönünde bilinçsiz bir algıya sahip olanlar %39,5
(diğer seçenekler toplamı)


Sonuç olarak, katılımcılarımızın %40a yakın kesiminin aklını ne yönde kullandığı, ülkemizin özgün koşullarıyla ilişkilendirilebilirse de, diğer %60lık kesimi oluşturan genç insanlar birey olmaya çalışmanın onuruyla yaşamaktadırlar ki bu da yine bizim gelecek için umutlanmamıza yetmektedir.

Saygılarımızla…

[Haberin Eklenme Tarihi: 20.03.2006]

Haberlerin Tamamı >>